Microsoft BI Professionals Denmark

Please login or click SIGN UP FOR FREE to create your PowerBIUG account to join this user group.
Expand all | Collapse all

Databehandling: Unik værdi og transpose

 • 1.  Databehandling: Unik værdi og transpose

  Posted Jan 04, 2019 03:10 PM
    |   view attached
  Hej,
  (Dette er mit først indlæg, så ret mig gerne hvis dette skal gøres anderledes her i forumet.)

  Jeg bokser med datamanipulering i Power BI Desktop, og håber der er en genial person, der kan pege mig i den rigtige retning.

  Problemstilling består i at tabelnøglen "Dimension ID" ikke er unik, hvorfor jeg ikke kan linke til denne værdi fra andre tabeller.

  Jeg har vedhæftede et simpelt data eksempel, hvor jeg har data, som det bliver udlæst af vores ERP system, samt hvordan jeg håber data kan ende. Eksemplet er vist i Excel, men det er Power BI jeg ønsker at benytte til behandling af data.

  Jeg håber der er en der kan vise mig hvordan jeg laver vedhæftede data ændring.

  Skriv gerne hvis jeg skal uddybe problemstillingen.

  /martin

  ------------------------------
  Martin Malmos Lauritsen
  31774546
  ------------------------------

  Attachment(s)

  xlsx
  dim set entry.xlsx   20 KB 1 version


 • 2.  RE: Databehandling: Unik værdi og transpose

  Gold Contributor
  Posted Jan 05, 2019 06:20 AM
    |   view attached
  Hi Martin

  That was a fun challenge

  let
  //get the table before transformation will be used later
  Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Before"]}[Content],
  //Removed Columns to enable to get unique values
  #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(Source,{"Dimension Name", "Dimension value"}),
  //Get the distinct list of Dimension ID's
  #"Removed Duplicates" = Table.Distinct(#"Removed Columns"),
  //Merge this with the full tabel
  #"Merged Queries" = Table.NestedJoin(#"Removed Duplicates",{"Dimension ID"},Source,{"Dimension ID"},"Source",JoinKind.LeftOuter),
  //Added a custom column with the column Dimension value from the nested join
  #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Merged Queries", "Custom", each [Source][Dimension value]),
  //Extract the list items and create a semicolon separated list
  #"Extracted Values" = Table.TransformColumns(#"Added Custom", {"Custom", each Text.Combine(List.Transform(_, Text.From), ";"), type text}),
  //remove the nested join column as we dont need it in the result
  #"Removed Columns2" = Table.RemoveColumns(#"Extracted Values",{"Source"}),
  //Split the column with semicolons and name the column with the unique dimension names from the source
  #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(#"Removed Columns2", "Custom", Splitter.SplitTextByDelimiter(";", QuoteStyle.Csv), List.Distinct(Source[Dimension Name]))
  in
  #"Split Column by Delimiter"


  Here is a proposed solution - it should perform ok even with many records.

  Let us know if it works

  Power Query On !


  ------------------------------
  Erik Svensen
  PUG Leader
  Denmark
  es@catmansolution.com
  ------------------------------

  Attachment(s) • 3.  RE: Databehandling: Unik værdi og transpose

  Gold Contributor
  Posted Jan 08, 2019 01:41 PM
    |   view attached
  Hello from France,

  Sorry I don't speak Danish but from what I understand, a simple "Pivot" could make the job here, nop ?

  Attached my proposal and below the M Code:

  let
  // Get the table before transformation will be used later
  Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Before"]}[Content],
  // Pivoting Dimension Names by "Not Aggregating" Dimension Values
  Pivot_Dimension_Name = Table.Pivot(Source, List.Distinct(Source[#"Dimension Name"]), "Dimension Name", "Dimension value")
  in
  Pivot_Dimension_Name

  ------------------------------
  Tristan Malherbe
  French Power BI User Group Leader

  ------------------------------

  Attachment(s)