Microsoft BI Professionals Denmark

Please login or click SIGN UP FOR FREE to create your PowerBIUG account to join this user group.
Expand all | Collapse all

PowerBI mod DB2?

 • 1.  PowerBI mod DB2?

  Posted Oct 30, 2018 08:36 AM
  Skulle nogen her have forsøgt sig med at forbinde PowerBI/Excel med en DB2 database? Og endda være lykkedes med det?

  Jeg får meddelelsen "The package corresponding to an SQL statement execution request was not found." når jeg prøver at connect'e med Microsoft driveren, hvilket tyder på at en DBA skal konfigurere på serveren - hvilket jeg gerne vil undgå.

  ------------------------------
  Per Hejndorf
  Senior Specialist
  ------------------------------


 • 2.  RE: PowerBI mod DB2?

  Bronze Contributor
  Posted Oct 31, 2018 02:11 AM
  Hej Per

  Har du installeret den rigtige ADO.Net client, som det fremgår under krav til DB2 connector i PBI Desktop?

  ------------------------------
  Lars Andersen
  PBI Microsoft
  ------------------------------ • 3.  RE: PowerBI mod DB2?

  Posted Nov 21, 2018 06:53 AM
  Mange tak for hint'et Lars! Det ser rigtigt ud at installere "IBM Data Server Driver Package"...

  Efter mange eksperimenter er min konklusion at modellen med at vælge DB2 under Databaser i PowerQuery ikke fungerer, ihvertfald i min installation:

  Med IBM-driver: "IBM DB2: We were unable to find a database provider with invariant name 'IBM.Data.DB2'.

  Med MS-driver:  "An error happened while reading data from the provider: 'The type initializer for "Microsoft.HostIntegration.Common.TelemetryClient' threw an exception.'"

  Derimod har jeg fået ODBC til at fungere under 32/64 bit og OLEDB under 64 bit, omend med anderledes connection-strings end man kan finde på nettet (man skal vælge "none" i dialogen og bare indsætte connection-strengen):

  ODBC:  driver={IBM DB2 ODBC DRIVER - IBMDBCL1};hostname=min_db2_adresse;Port=60999;database=db1
  OLEDB: Provider=IBMOLEDB.IBMDBCL1;Protocol=TCPIP;Hostname=min_db2_adresse;Port=60999;Database=db1;

  Her er lidt Powershell til at vise hvilke drivere man har til rådighed og deres navne:

  # List ODBC drivers
  Get-OdbcDriver | Sort-Object -Property Name

  # List OLEDB Providers
  $p = @()
  foreach ($provider in [System.Data.OleDb.OleDbEnumerator]::GetRootEnumerator())
  {
  $v = New-Object PSObject
  for ($i = 0; $i -lt $provider.FieldCount; $i++)
  {
  Add-Member -in $v NoteProperty $provider.GetName($i) $provider.GetValue($i)
  }
  $p += $v
  }
  $p | Select-Object SOURCES_NAME, SOURCES_DESCRIPTION | Sort-Object -Property SOURCES_NAME

  ------------------------------
  Per Hejndorf
  Senior Specialist
  ------------------------------