Profile

Anton Peder Møller

KMD

Contact Details

KMD

Bio

Mine vigtigste kvalifikationer er:
• Jeg er en person med et stærkt fokus på at få ting til at virke
• Jeg har meget stærke analytiske evner
• Jeg i høj grad mestrer at holde mange bolde i luften
• Jeg kan tænke både i dybden og i bredden.
• Jeg ser tingene fra flere perspektiver, teknisk, ledelsesmæssigt, pædagogisk, og praktisk
Forretningsudvikling set i forhold til IT understøttelsen af denne, har min allerstørste interesse og opmærksomhed.
Jeg besidder en stor empati, der ofte har hjulpet mig igennem vanskelige processer i tværfaglige samarbejdssituationer. Jeg har meget stor indsigt i proces og produktions relaterede sammenhænge, Jeg arbejder meget selvstændigt, men evner samtidigt at indgå i komplekse organisatoriske sammenhænge med mange samarbejdspartnere. Jeg er god til at styre procesorienterede opgaver, hvor der ikke altid er et givet mål. Jeg er meget vedholdende og har fokus på fremdrift. Jeg er blevet betegnet som en ”dataknuser” fordi jeg er god til at gennemskue og bearbejde meget store og komplekse forhold omkring data, forståelsen for anvendelse af data på tværs af værdikæderne er en natulig del af mit fokus. Desuden har jeg stor erfaring i hurtigt at sætte mig ind i meget komplekse forretningssystemer (PLM, ERP)
Jeg arbejder bedst med metoder hvor der fokuseres på ressourcer frem for på begrænsninger.
Jeg har en meget bred erhvervsmæssig baggrund. Har arbejdet med alt lige fra gartneri til IT. Jeg navigerer lige godt på lageret som på direktionsgangen, og forstår at sætte mig ind i alle niveauer i en organisation. Jeg ser mig selv som værende meget forretningsorienteret og med store evner til at bygge en teknisk og forståelsesmæssig bro mellem forretning og IT. Jeg har stor erfaring med at arbejde i såvel den offentlige og den private sektor.

Specialer: Forretningsudvikling, Business intelligens , Formidling, Ledelse, SQL, ERP, Transformering af forretningsviden til IT Systemer, Integration